XVII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

Kraków, 26 - 28 czerwca 2017

Formularz zgłoszeniowy

Przypominamy, że obniżona opłata konferencyjna obowiązuje tylko do 31 maja 2017 roku.
 
Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Instytucja:
Posiłki wegetariańskie:
Posiłki bezglutenowe:
Udział w kolacji w niedzielę:
 
Dane do faktury
 
Nazwa:
Ulica:
Kod pocztowy i miasto:
NIP instytucji:
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym fomularzu przez organizatorów XVII SOKDF w celach związanych z moim uczestnictwem w konferencji. Wyrażam także zgodę na umieszczenie mojego adresu e-mail w materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z konferencją. Jestem świadom prawa do wglądu do moich danych oraz prawa do ich poprawiania. Dane są podane dobrowolnie.
 
© Uniwersytet Jagielloński 2017