XVII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

Kraków, 26 - 28 czerwca 2017

Patronat honorowy

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych
prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny
Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
prof. dr hab. Ewa Gudowska-Nowak
Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
prof. dr hab. Janusz Wolny
Dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Piotr Gój
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius
prof. dr hab. Krzysztof Stopka
© Uniwersytet Jagielloński 2017