XVII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

Kraków, 26 - 28 czerwca 2017

Program spotkania

  Niedziela
25.06.2017
Poniedziałek
26.06.2017
Wtorek
27.06.2017
Środa
28.06.2017
800 - 900   REJESTRACJA
ul. Łojasiewicza 11
   
900 - 930 OTWARCIE
ul. Reymonta 19 (D10)
OTWARCIE
Wystawa
ul. Jagiellońska 15
930 - 1000 OTWARCIE Sesja 4
AGH
Zwiedzanie
Muzeum UJ
1000 - 1130 Sesja 1
UJ
1130 - 1200 Kawa Kawa Kawa
1200 - 1300 Sesja 2
UJ
Sesja 5
AGH
Sesja 7
Muzeum UJ
1300 - 1400 Dyskusja,
zamknięcie
1400 - 1500 OBIAD OBIAD
OBIAD
ul. św. Anny 3
1500 - 1630 Zwiedzanie
NCPS Solaris
ul. Czerwone Maki 98
Maszyna Goldberga
Sesja 6
AGH
 
1630 - 1800 Sesja 3
UJ
   
1800 - 1900    
1900 - 2200 KOLACJA POWITALNA
Hotel LEGEND
ul. Świętej Gertrudy 12
KOLACJA - GRILL
Ogród Doświadczeń
al. Pokoju 68
UROCZYSTA KOLACJA
Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. św. Wawrzyńca 15
2200   Nocne zwiedzanie
Kazimierza
 

Sesja 1, Uniwersytet Jagielloński, prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Nawrocik

Namacalna fizyka

Zestaw doświadczeń wykonywanych z czynnym udziałem uczniów (widowni), którzy stają się elementem (ogniwem) zestawu doświadczalnego. Doświadczenia takie w sposób naturalny zwiększają zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny.

Andrzej Trzebuniak, Agnieszka Bartecka
Uniwersytet Opolski

30 minut

Wyznaczanie temperatury zera bezwzględnego

Przy wykorzystaniu komputerowego systemu sterowania doświadczeniami COACH zostanie zaprezentowany prosty i szybki sposób wyznaczania temperatury zera bezwzględnego. Zasadniczą część układu pomiarowego stanowi wypełniona powietrzem bańka szklana połączona z czujnikiem ciśnienia. Zostanie ona umieszczona w zlewce z wodą wraz z termometrem i grzałką. Pomiar temperatury, ciśnienia i kontrola grzania wody będą prowadzone poprzez konsolę pomiarową CoachLab II+ połączoną zkomputerem.

Bogdan Bogacz, Renata Gargula, Antoni Pędziwiatr
Uniwersytet Jagielloński

20 minut

"Latawce, dmuchawce, wiatr..." - rzecz o poduszkowcach

Podczas XVII SOKDF zaprezentowane zostaną różne modele poduszkowców, od małych, bardzo prostych w budowie po coraz okazalsze, większe i precyzyjniej wykonane.

Dorota Gołębiewska
Politechnika Poznańska

30 minut
 

Sesja 2, Uniwersytet Jagielloński, prowadzący: dr Jerzy Jarosz

Łączenie materiałów

Jacek Legendziewicz
Jordan Group

15 minut

Właściwości bezwładności

Za pomocą prostego zestawu pomocy zostanie zaprezentowane pojęcie bezwładności i ciekawe przypadki występowania siły bezwładności. Istota bezwładności zademonstrowana zostanie przy pomocy obiektu o "wyraźnej" masie , nitek o dość małej wytrzymałości na zrywanie i zwykłego statywu laboratoryjnego. Jako opcja może być użyta deskorolka lub mały wózek (typu platforma) mogący unieść człowieka. Natomiast przejawy działania siły bezwładności pokazane zostaną za pomocą małego wózka, prostokątnego klocka, naczynia z kolorową cieczą (nieco gęstszą od wody) na równi pochyłej.

Jerzy Krysiak
Uniwersytet Łódzki

20 minut

Doświadczenia, które ciężko przewieźć

Marek Gołąb, Sławomir Oksiutowicz, Robert Maciński, Agnieszka Szybowska, Krzysztof Igła
Uniwersytet Jagielloński

20 minut

"Herbatka u Olszewskiego"

Andrzej Trzebuniak
Uniwersytet Opolski

5 minut

Termodynamiczny model przemiany fazowej
Demonstracja nawiązujące do działalności naukowej Mariana Smoluchowskiego

Leszek Pawlicki
Politechnika Warszawska

15 minut

Mikroskop w kropelce

Poszukiwanie ruchów Browna przy pomocy "Mikroskopu kroplowego" w dostępnych nam cieczach.

Marlena Garczewska, Adam Linek
Uniwersytet Opolski

15 minut

Ruchy Browna

Dorota Gołębiewska
Politechnika Poznańska

10 minut

Demonstracje na dużym stole powietrznym

Marek Gołąb, Sławomir Oksiutowicz, Robert Maciński, Agnieszka Szybowska, Krzysztof Igła
Uniwersytet Jagielloński

20 minut

Sesja 3, Uniwersytet Jagielloński, prowadzący: dr Tadeusz Molenda

Kamera bezprzewodowa w ruchomych układach odniesienia

W swoim wystąpieniu przedstawię zastosowanie kamery bezprzewodowej do obserwacji procesów zachodzących w ruchomych lub trudnodostępnych układach odniesienia - kiedy obserwację z zewnątrz zakłóca ruch układu lub gdy sami nie możemy się w takim układzie znajdować ze względu na ograniczenia sali wykładowej. Eksperymenty będą opatrzone rysunkami a te, których nie jestem w stanie ze sobą zabrać - przedstawię na filmach.

Rafał Wojtyniak
UAM w Poznaniu

30 minut

Paradoks aerodynamiczny

Pokaz akademicki prezentujący paradoks aerodynamiczny wynikający z prawa Bernoulliego.

Martyna Jakubowska
Politechnika Warszawska

15 minut

Wirtualne eksperymenty fizyczne opracowane na Wydziale Fizyki PW

Pokaz będzie dotyczył zjawiska fotoelektrycznego, a konkretnie wyznaczeniu wartości stałej Plancka. Demonstrowane w trakcie pokazu produkty opracowane zostały w ramach projektu realizowanego ze środków POKL eFizyka - Multimedialne środowiska nauczania fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz są rozwijane w projekcie STEM4youth H2020.

Przemysław Duda
Politechnika Warszawska

30 minut
 

Sesja 4, Akademia Górniczo-Hutnicza, prowadzący: mgr Andrzej Trzebuniak

Ładunki w ruchu

Jerzy Jarosz, Aneta Szczygielska, Janina Pawlik, Marcin Łaciak
Uniwersytet Śląski

30 minut

O pływaniu ciał słów kilka

Prezentacja omawiająca różne aspekty pływania ciał, zarówno same warunki pływania ciał w płynach jak i warunki ich stabilności, ilustrowana pokazami, które są integralną i główną częścią prezentacji.

Urszula Dzienisiuk, Maciej Kołakowski, Marek Romanowicz, Krzysztof Karpierz
Uniwersytet Warszawski

30 minut

Prawo Faradaya raz jeszcze

Krótka prezentacja doświadczenia związanego z prawem indukcji Faradaya. Zamiana energii mechanicznej na elektryczną.

Michał Nowakowski
Politechnika Wrocławska

10 minut

Co nieco z polaryzacji chromatycznej

Chcemy pokazać pewne wyniki (efekty), do których doszliśmy próbując dociekać, jakie kolory w wyniku polaryzacji chromatycznej mogą się pojawić.

Waldemar Berej, Marek Budziński
UMCS w Lublinie

15 minut

Interferencja światła w cienkich warstwach

Pokazanych zostanie kilka przykładów powstawania prążków interferencyjnych w cienkich warstwach oraz jako szczególny przypadek pokaz powstawania pierścieni Newtona.

Waldemar Krychowiak
Uniwersytet Toruński

10 minut

Fizyka z wiatra(cz)kiem

W ramach wystąpienia przedstawionych będzie kilka doświadczeń z użyciem wiatraków i podobnych wirujących obiektów podlegających oddziaływaniom aerodynamicznym. Poruszona zostanie rola takich układów zarówno w technice jak i przyrodzie.

Adam Buczek
Politechnika Poznańska

20 minut
 

Sesja 5, Akademia Górniczo-Hutnicza, prowadzący: dr inż. Anna Hajdusianek

"Zachodzi słoneczko" - efekt zielonego promienia (i nie tylko)
Symetryczny obraz niesymetrycznej figury
Doświadczenie z butelką Kleista

Na płycie grzewczej będzie podgrzewany akryl, przez który będzie przechodzić wiązka równoległa światła białego. Obserwacja wychodzącej wiązki.

Tadeusz Molenda
Uniwersytet Szczeciński

25 minut

Kinematyka - zasada niezależności ruchów

Praktyczna realizacja historycznego pomysłu dotycząca zasady niezależności ruchów.

Andrzej Kozłowski, Andrzej Kuczkowski, Jarosław Nowakowski, Leszek Wicikowski
Politechnika Gdańska

10 minut

Kilka klasycznych eksperymentów pokazowych

Zaprezentowane zostanie kilka eksperymentów pokazowych z termodynamiki i hydromechaniki.

Andrzej Kozłowski, Andrzej Kuczkowski, Jarosław Nowakowski, Leszek Wicikowski
Politechnika Gdańska

20 minut

20 lat Cyrku Fizycznego na Uniwersytecie Wrocławskim

Prezentacja historii "Cyrku Fizycznego" tworzonego od 20 lat w Instytucie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Prezentacja w PowerPoint 2016. Pokazane zostaną zabawki fizyczne prof. Stanisława Sendeckiego (zabawki wielokrotnie wykorzystywane podczas cyrków). Na koniec kilka doświadczeń z cyrków ze światłem.

Urszula Juszczyk, Artur Rokosa, Bartosz Strzelczyk
Uniwersytet Wrocławski

30 minut
 

Sesja 6, Akademia Górniczo-Hutnicza, prowadzący: dr Krzysztof Karpierz

Jak fizyka korzysta ze słońca

Bohaterem mojego krótkiego eksperymentu będzie ogniwo fotowoltaiczne.

Żaneta Konieczna
Politechnika Wrocławska

15 minut

Jak uzyskać prosty efekt hologramu?

W czasie prezentacji zostanie przedstawiony przepis na wykonanie ekranu i filmu, które mogą posłużyć do zademonstrowania na smartfonie, tablecie lub innym ekranie efektu hologramu. Demonstracja może dotyczyć bardzo różnych tematów od historii, przez biologię do chemii itd. Dwa stanowiska z tabletami będą służyły do pokazania dwóch orientacji ekranu i dwóch orientacji przygotowanych filmików.

Iwona Nowak
Muzeum Inżynierii Miejskiej

10 minut

Fizyka ze słomką

Podczas wystąpienia wykonane i zaprezentowane zostaną proste zabawki naukowe, do zbudowania których można użyć plastikowych słomek. Wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawię przykłady ich użycia podczas warsztatów oraz lekcji muzealnych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

Angelika Wołczyk
Muzeum Inżynierii Miejskiej

15 minut

Jak zbudować prosty wykrywacz kłamstw?

Zaprezentowanie wykonanego wykrywacza kłamstw, bazującego na module Arduino Leonardo.

Wiktoria Lipińska
Uniwersytet Opolski

15 minut

Geometria optyki falowej - siatka dyfrakcyjna
(element Gry Terenowej)

Jak zbudować broń laserową, która nie strzela wprost?

Marta Dekun, Agata Nakonieczna
Uniwersytet Opolski

10 minut

Jak zbadać znak ładunku elektrostatycznego?
(element Gry Terenowej)

Adam Linek
Uniwersytet Opolski

10 minut

Opolskie szybkości
(element Gry Terenowej)

Sprawdzenie czy potrafimy naśladować prędkości "Opolskich fizyków".

Marlena Garczewska, Wiktoria Lipińska
Uniwersytet Opolski

10 minut
 

Sesja 7, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący: dr Waldemar Berej

Fotografie zjawisk fizycznych w Konkursie "Poszukiwanie Talentów"

Chciałabym pokazać najładniejsze fotografie, które wpłynęły na Konkurs Fizyczny "Poszukiwanie Talentów". Zdaję sobie sprawę, że jest to "nie na temat", ale ja jestem pod wrażeniem piękna, tego co dostałam w tej edycji mojego konkursu. Jeśli się Państwo na to zgodzicie, to potrzebny dobry rzutnik i dobrze zaciemniona sala.

Anna Kaczorowska, Piotr Nieżurawski
Uniwersytet Warszawski

15 minut

Wybrane właściwości materiałów adaptacyjnych

Zostanie pokazane i wyjaśnione zachowanie się niektórych materiałów, np. reologicznych oraz z pamięcią kształtu.

Stanisław Bednarek
Uniwersytet Łódzki

25 minut

Wirtualna Akademia Astronomii

Katarzyna Książek
Uniwersytet Opolski

15 minut
© Uniwersytet Jagielloński 2017