XVII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

Kraków, 26 - 28 czerwca 2017

Organizatorzy

dr Marek Gołąb, Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący
dr inż. Paweł Janowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
dr Maciej Kluza, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Rafał Sworst, Muzeum Inżynierii Miejskiej
mgr Robert Maciński, Uniwersytet Jagielloński
mgr inż. Agnieszka Szybowska, Uniwersytet Jagielloński
mgr inż. Jacek Legendziewicz, Jordan Group
mgr inż. Sławomir Oksiutowicz, Uniwersytet Jagielloński
inż. Michał Kud, Akademia Górniczo-Hutnicza
© Uniwersytet Jagielloński 2017