XVII Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki

Kraków, 26 - 28 czerwca 2017

Sesja Roku Smoluchowskiego

W związku z obchodami Roku Smoluchowskiego planujemy jedną sesję XVII Spotkania Klubu Demonstratorów Fizyki poświęcić prezentacji doświadczeń pokazowych nawiązujących do działalności naukowej Mariana Smoluchowskiego. W związku z tym zapraszamy uczestników do przygotowania i zaprezentowania doświadczeń pokazowych o tej tematyce.
  1. Doświadczenia mogą być związane bezpośrednio z pracami M. Smoluchowskiego lub dotyczyć fizyki statystycznej.
  2. Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut.
  3. Doświadczenia będą prezentowane w poniedziałek 26 czerwca 2017.
  4. Doświadczenia zostaną ocenione przez Jury. W skład Jury wejdą przedstawiciele Instytutu Fizyki UJ oraz przedstawiciele OKDF, nie biorący udziału w konkursie.
  5. Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody i wieńce laurowe.
  6. O podziale nagród zadecyduje Jury.
  7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w środę 28 czerwca 2017.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnego wykorzystania prezentowanych pokazów na wystawie "Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego".
  9. Zgłoszenia prezentacji prosimy nadsyłać w standardowym trybie z dopiskiem "Smoluchowski".
  10. Zgłoszenie doświadczeń na sesję poświeconą Marianowi Smoluchowskiemu nie wyklucza zgłoszenia jakiejkolwiek innej prezentacji.
© Uniwersytet Jagielloński 2017